Zamczysko Boruty zbudowane zostało przez Kazimierza Wielkiego około roku 1357 – 1365. Zajmowało południowo – wschodnią część miasta i gościło w swoich murach trzech królów: Władysława Jagiełłę, Kazimierza Jagiellończyka i Zygmunta III Wazę.… 

Zamek w Pszczynie nazywany jest polskim Wersalem. Już w zamkowym westybulu zobaczyć można kamienne schody prowadzące na piętro zaprojektowane zgodnie z XVII-wieczną modą przypominającą styl architektoniczny rezydencji królów francuskich. Choć początkowo ( w I połowie…