Na początek muszę wyjaśnić, że nie dla mnie są wakacje spędzone na odpoczywaniu na plaży, na bezczynnym opalaniu się. W zasadzie to zupełnie nie rozumiem takich wakacji. Myślę nawet, że bardziej by mnie… 

Masłomęckie Stowarzysznie Wisoka Gotów to rekonstrukcyjny skansen, powstały na miejscu wykopalisk archeologicznych. Naukowcy, archeolodzy i mieszkańcy Masłomęcza w gockiej wiosce starali się najpełniej odtworzyć życie mieszkańców regionu z III i IV w. po… 

Festiwal Słowian i Wikingów to jedna z największych wczesnośredniowiecznych imprez w Europie zrzeszająca ponad 2000 rekonstruktorów z 30 krajów świata, którzy przez 3 dni żyją i pracują w taki sam sposób jak średniowieczni…

Puszcza Białowieska to polsko-białoruski kompleks leśny. Dzięki trwającej od kilku wieków ochronie, Puszcza zachowała swój pierwotny charakter po dziś dzień. Jednocześnie stając się ostatnią ostoją potężnego i majestatycznego żubra...