Puszcza Białowieska to polsko-białoruski kompleks leśny. Dzięki trwającej od kilku wieków ochronie, Puszcza zachowała swój pierwotny charakter po dziś dzień. Jednocześnie stając się ostatnią ostoją potężnego i majestatycznego żubra...

Małopolskie Stowarzyszenie Miłośników Historii “Rawelin” w co drugą sobotę miesiąca organizuje dni otwarte w schronie biernym Regelbau 668 w Rudawie. W schronie zobaczyć można odtworzone wyposażenie z epoki. Jest to jeden z najlepiej… 


Zamczysko Boruty zbudowane zostało przez Kazimierza Wielkiego około roku 1357 – 1365. Zajmowało południowo – wschodnią część miasta i gościło w swoich murach trzech królów: Władysława Jagiełłę, Kazimierza Jagiellończyka i Zygmunta III Wazę.… 

Masłomęckie Stowarzysznie Wisoka Gotów to rekonstrukcyjny skansen, powstały na miejscu wykopalisk archeologicznych. Naukowcy, archeolodzy i mieszkańcy Masłomęcza w gockiej wiosce starali się najpełniej odtworzyć życie mieszkańców regionu z III i IV w. po… 

Na początek muszę wyjaśnić, że nie dla mnie są wakacje spędzone na odpoczywaniu na plaży, na bezczynnym opalaniu się. W zasadzie to zupełnie nie rozumiem takich wakacji. Myślę nawet, że bardziej by mnie… 

Festiwal Słowian i Wikingów to jedna z największych wczesnośredniowiecznych imprez w Europie zrzeszająca ponad 2000 rekonstruktorów z 30 krajów świata, którzy przez 3 dni żyją i pracują w taki sam sposób jak średniowieczni… 

Zamek w Pszczynie nazywany jest polskim Wersalem. Już w zamkowym westybulu zobaczyć można kamienne schody prowadzące na piętro zaprojektowane zgodnie z XVII-wieczną modą przypominającą styl architektoniczny rezydencji królów francuskich. Choć początkowo ( w I połowie…